Nasus

Nasus

Cena:

1350


lub

585

Umiejętności

Soul EaterSiphoning StrikeWitherSpirit FireFury of the Sands

Historia

"Zagadkowa postać znana jako Nasus przybyła do League z odległego świata. Służyła tam jako część olbrzymiego i uczonego, pustynnego imperium. Na miejscu była szanowaną i oświeconą jednostką na stanowisku strażnika Great Library. Oprócz tego, należała do zwierzęcej rasy, której zadaniem było służyć jako władcy i obrońcy ludzi. Niestety, część jego pobratymców uważała, że są czymś więcej. Zaczęli wierzyć, że stali się bogami. Wojna na świecie Nasusa zawsze była tuż za rogiem, gdyż istoty te chciały zniewolić lud i ustanowić totalitarne rządy. Podczas bitwy, kiedy Nasus miał zgładzić swego zdradzieckiego brata, Renektona, został przeniesiony do kręgu przywoływania na Runeterrze.

Na początku rozgniewał się, gdyż miał właśnie pokonać wrogów swego ludu, jednak kiedy usłyszał błagania o litość przywoływaczy, jego rozwinięta inteligencja przeważyła. Dowiedział się, że Runeterra też pełna jest niesprawiedliwości. Było tu równie niebezpiecznie, co w jego ojczyźnie, a do ochrony mieszkańców tego świata potrzebni byli bohaterowie. Nasus zdecydował się dołączyć do League of Legends, wiedząc że jego bracia i siostry będą kontynuować walkę w jego domu. Został Kustoszem Pustyni, czując się w ruinach na Shurima Desert jak w domu. Jednakże, Kustosz usłyszał ostatnio niepokojące wieści, jakoby jego brat przybył za nim. Jeśli tak jest, zabicie Renektona stałoby się priorytetem Nasusa, gdyż inaczej Runterra pozna piętno dwulicowości i ambicji jego brata. "

"Chociaż Kustosz Pustyni jest spokojny, nie należy z nim zadzierać. "
-